Oppstalling

Klinikken tilbyr dagoppstalling slik at du kan levere kjæledyret om morgenen og hente om ettermiddagen.

 

Veterinærene får da god tid til grundig undersøkelse, prøvetakning og behandling.

 

Til kritisk syke pasienter og dyr som har vært igjenom store kirurgiske inngrep tilbyr vi også døgnoppstalling med overvåkning.I slike tilfeller vil det være personale ved klinikken.

Ved planlagte kirurgiske inngrep, eller undersøkelser som krever sedasjon (eksempelvis tannrens eller røntgen) leveres dyret mellom 09.00 og 10.00.

 

Ved bestilling av time får du beskjed om dyret skal fastes eller ikke. Husk å lufte hunder godt før levering.

 

Alle dyr som blir sedert, ønsker vi å beholde på klinikken til de er våkne nok til hjemsending.

 

Kritisk syke og nyopererte dyr krever nøye overvåkning og intensiv medisinering. Ved å ha dyret stallet opp har vi mulighet til blant annet å gi god smertebehandling og væsketerapi.