Røntgen

 

Vi foretar HD/AA og spondylose røntgen. Røntgen blir også brukt rutinemessig som et ledd i diagnostisering, blant annet ved haltheter og indremedisinske lidelser.

 

Vi gjennomfører kontrastundersøkelser av blant annet fordøyelsesystemet og urinveiene.

Avlesning av røtgenbilder er et eget og krevende fagfelt. I kompliserte tilfeller videresender vi derfor bildene til utenlandske spesialister innen radiologi som vurderer bildene og gir tilbakemelding samme dag. Dette bidrar til å sikre at avlesning av ditt dyrs røntgenbilder holder en så høy standard som mulig.
 

Dersom du som eier ønsker kopi av røntgenbildene, har vi mulighet til å brenne bildene på en cd, slik at du kan få med bildene og se dem på din egen pc hjemme.