Kanin, marsvin og chinchilla

Tenner
 

En årsak til spisevegring, smerte og dårlig allmenntilstand hos kaniner og gnagere kan være bittfeil. Hvis disse dyrene ikke får slipt tennene sine godt nok via fôret gir det grunn till bittfeil og de kan få sår og abscsesser i munnhulen.

 

 

Tannslipning av jeksler på en kanin under narkose
Tannslipning av jeksler på en chinchilla under narkose
Tannslipning av jeksler på en chinchilla under narkose