Entropion/ektropion
 

Ved tilstanden entropion vender det nedre øyelokket innover mot hundens øye. Øyelokket vil da irritere øyet og kunne gi sår på hornhinnen når hunden blunker, ofte med kroniske betennelser som resultat. Entropion affiserer hovedsakelig nedre øyelokk, men øvre kan også være involvert. Symptomer er gjerne økt tåreflod, at hunden kniper med øyet, sår på hornhinne og smerte. Tilstanden kan korrigeres kirurgisk ved å stramme inn noe nedenfor nedre øyelokk eller ved siden av øyet.

 

Ektropion eller hengende nedre øyelokk er en tilstand der nedre øyelokk ikke er stramt nok og henger/vender utover. Resultatet blir da tørre og irriterte øyne som gjerne renner og hunden får lettere for å få gjentakende øyeinfeksjoner. Tilstanden korrigeres kirurgisk ved sideveis oppstramming av det nedre øyelokket.

 

Cherry eye

Når hundens blinkhinnekjertel (glandula nictitans) hovner opp og prolaberer/stikker frem kalles tilstanden «Cherry eye». Tidligere var det vanlig å fjerne kjertelen når dette skjedde, men da vil man kunne få problemer med for tørre øyne i ettertid. Vanlig prosedyre pr i dag er å sy kjertelen ned igjen. Alle hunderaser kan i utgangspunktet bli rammet, men særlig Amerikansk Cocker Spaniel er utsatt.

 

Feilstilte øyehår

Hunder med kronisk irriterte øyne bør undersøkes for feilstilte øyehår. Ofte må man undersøke med forstørrelsesglass for å kunne se disse små hårene. Tilstander der hunden har ekstra hår på øyelokksranden, hår som vokser inn mot øyeeplet eller feilplasserte øyehår kan alle rettes ved at hårene brennes eller skjæres bort.