Katt skutt i hodet med luftgevær


Fredag 06.09 fikk vi inn en katt fra Yven/Hannestad området for å fjerne en kul ved øret som hadde vært der over lengre tid. Da eierne kom med katten gjorde de oss oppmerksom på at katten hadde kommet blødende hjem dagen før og de antok at den hadde vært i en slåsskamp og var derfor usikre på om vi fortsatt kunne fjerne kulen. 


Dyrepleier Karine Johansen kjente på kulen som var unormalt hard og foreslo at det kunne være en kule fra et luftgevær. Det nye såret var i tillegg kulerundt, så derfor bestemte vi oss for å ta et røntgenbilde. Bildet viste 2 luftgeværkuler i hodet.


Katten har med andre ord blitt skutt med luftgevær minst en gang ved tidligere anledning og nå igjen kun for noen dager siden.

http://www.sa.no/lokale_nyheter/article6852355.ece 
(publisert 09.09.13)

http://www.sa.no/lokale_nyheter/article6852355.ece
(publisert 09.09.13)