Flått (skaubjønn)

 

Sykdommer som overføres av flått er et økende problem i Norge, blant annet som følge av mildere vintre. Flåtten trives best i kystnære strøk, og det finnes derfor mye flått i Sarpsborg området.


Flåttbitt i seg selv er ikke spesielt farlig, men flåtten kan overføre mikroorganismer somkan gi alvorlige sykdommer hos både dyr og menneske. I Norge er borreliose og ehrlichiose/anaplasmose de mest aktuelle sykdommene.


Symptomer på borreliose hos hund kan være feber, nedsatt matlyst, halthet som varierer mellom ulike ben. Symptomene kan oppstå lenge etter flåttbittet.


Ehrlichiose/anaplasmose hos hund kan gi høy feber, nedsatt matlyst og slapphet, i tillegg kan det gi symptomer fra nervesystemet og fordøyelsesystemet.


Katt er mindre utsatt for smitteoverføring fra flått, og det er påvist få tilfeller med borrelia og ehrlichia/anaplasma. Vi annbefaler alikevel fjerning av flått på katt på grunn av mulighet for smitteoverføring og ubehag katten kan føle ved et stort flåttanngrep.


Ved å fjerne flåtten første 24 timer etter den har festet seg, reduseres risikoen for smitteoverføring betraktelig.


For å hindre smitte og ubehaget ved flåttanngrep kan man bruke flåttmidler. Det finnes gode og trygge produkter til hund og katt som har drepende effekt på flått. Alle preparatene er reseptpliktige.

 

Til hund og katt finnes halsbånd som har effekt i 5-8 måneder og "spot on" produkter (dråper man drypper på hundens hud og som gir full effekt etter 1-2 døgn) som varer i 3-4 uker avhengig av preparat. I tillegg har det nå også kommet tabletter til hund som har drepende effekt på flått i 3 mnd.

 

Alle produktene har i tillegg effekt mot andre utvendige parasitter.

 

Ved utenlandseise kan hunder og katter være utsatt for smitte av andre flåttbårne sykdommer, og bør alltid behandles med midler mot utvendige parasitter.
 

http://www.fotoakuten.se
http://www.fotoakuten.se