Huggormbitt

Hvert år dør dyr av huggormbitt. Huggormen er aktiv fra mars til september, og det er særlig tidlig i sesongen de fleste og alvorligste tilfellene av huggormbitt skjer.


Huggormbitt hos hund og katt kan være livstruende. Dersom ditt dyr er bitt er det viktig å holde det i ro (om mulig bær dyret til bilen, store hunder bør gå rolig) og komme seg umiddelbart til nærmeste veterinær.


Etter et huggormbitt er det vanlig med smerte og kraftig hevelse på bittsedet, gjerne snutepartiet eller en labb. Hvor alvorlig forgiftningen er avhenger av flere fakorer som lokalisering, mengde gift som blir sprøytet inn og størrelsen på hunden/katten. En alvorlig forgiftning gjør at dyret virker fraværende og får dårlig allmentilstand, rask pust, økt puls og bleke slimhinner. Man kan også se blodig urin og kollaps hos noen.
Hos veterinæren får dyret intravenøs væskebehandling, motgift ved alvorlig forgiftning, oksygentilførsel ved pustebesvær og eventuelt antibiotika mot infeksjon på bittstedet.


Huggormbitt kan gi senskader i form av skade på nyrer, hjerte og lever. Disse senskadene oppstår gjerne 1-2 uker etter bittet og dyret skal derfor holdes i ro i denne perioden. Jevnlig kontroll med blodanalyse i de første månedene etter et bitt anbefales.

Over 30% av bittene er såkalte "tørre" bitt, det vil si at ormen biter uten å sprøyte inn gift. Denne type bitt er stort sett ufarlige, men da det kan være vanskelig å vurdere bør alle huggormbitt behandles som et mulig krisetilfelle og bringes til veterinær så raskt som mulig.

http://www.fotoakuten.se
http://www.fotoakuten.se