Kastrering

Kastrering av katter:
Vi anbefaler kastrering av alle hunn- og hannkatter som ikke skal brukes i avl. Kastrering er eneste måte å sikkert forhindre uønsket parring, drektighet og kjønnsatferd. Hannkattene blir roligere, mer hjemmekjære, markerer ikke og slåss betraktelig mindre - noe som gjør dem mindre utsatt for infeksjonsykdommer. P-piller øker risiko for ondartet kreft i juret opptil tre ganger, og er ingen god løsning for å forhindre uønsket brunst og drektighet. Drektige katter som får p-piller har stor risiko for å få misdannede kattunger og få problemer ved fødsel. Kastrering er den eneste gode løsningen som ivaretar hunnkattens gode helse.


Kastrerte katter lever gjennomsnitlig lenger enn ukastrerte katter.
En bivirkning av kastrering er vektøkning. Ved å fjerne testikler/eggstokker reduseres stoffskiftet og matlysten øker, det vil si at katten spiser mer og legger fortere på seg av det den spiser. Ved tilpasset fôring kan man forebygge denne uønskede bivirkningen. Overvekt hos katt øker risikoen for blant annet sukkersyke, urinveisproblemer og leddsmerter.
Vi anbefaler kastrering rundt 6 måneders alder.

 

Kastrering av hunder:
Det er et generelt forbud mot kastrering av hund i Norge (Dyrevernloven, kapittel 2, paragraf 13). Unntak fra loven gjelder ved særlige bruksgrunner (eksempel førerhund) eller ved medisinske tilstander. Atferdsproblemer, livmorbetennelse og sykdom i prostata eller kjønnsorganer er eksempler på gyldige grunner til å kastrere hannhunder og tisper.

Dersom man vurderer adferdsrelatert kastrering kan det være aktuelt å kastrere hunden kjemisk først for å vurdere effekt.

 

Kastrering av kaniner:
Kaniner er sosiale dyr som trives best i fellesskap med andre kaniner. Dersom man ønsker å ha hunn- og hanndyr sammen må man kastrere dyrene for å unngå store mengder avkom og atferdsproblemer.
Hannkaniner er territoriale og slåss med andre hanner, kastrering demper denne atferden. Etter kastrering er hannkaniner reproduksjonsdyktige i 2-4 uker, og bør holdes separert fra hunner i denne perioden.


Hunnkaniner har meget stor hormonproduksjon. I vill tilstand lever kaniner i 2-3 år og produserer mange kull i løpet av disse årene. Kaniner som holdes som kjæledyr kan bli over 10 år med riktig stell og fôring. Ved 5-års alder har over 80 % av alle hunnkaniner kreft i livmor. Vi anbefaler derfor å kastrer alle hunnkaniner som ikke brukes i avl før 2-års alder.

 

 

I tillegg kastrerer vi ildere og smågnagere ved Sarpsborg smådyrklinikk.