Utenlandsreise med kjæledyr

Økende utenlandsreising, import av dyr og dessverre smugling av levende dyr og animalske produkter øker risikoen for å bringe smittsomme sykdommer til Norge. Regelverket setter krav til vaksinering mot rabies og behandling mot revens lille bendelorm (Echinococcus multilocularis) ved innførsel av dyr til Norge.

 

Oppdatert informasjon fra Mattilsynet om innførsel til Norge finner du her.

 


For katt gjelder det nå krav om ID-merking og kjæledyrpass ved innreise til Sverige. Sverige har innført like krav for hund, katt og ilder, og det tidligere unntaket fra identifikasjonskravet mellom Norge og Sverige har forsvunnet. Disse reglene vil også gjelde for katter som returnerer til Sverige etter en reise til Norge.

Katter med lovlig opphold i Norge og Sverige trenger ikke rabiesvaksine for reise mellom disse to landene.

 

Fra 1. mai 2013 må hund som skal innføres fra Sverige være ID-merket, ha gyldig pass og være behandlet mot revens lille bendelorm med godkjent preparat. Behandling skal dokumenteres av veterinær i passet.

Fra 1 januar 2012 er det tilstrekkelig med en grunnvaksinasjon med Rabies og etter 21 dagar er ditt dyr klar å reise. Det er ikke lengre krav om blodprøver.
Behandlingen skal skje 24-120 tilmer før innreise til Norge. Dette betyr at på kortere turer til Sverige kan behandling gjøres i Norge før avreise.
Alternativt kan hunden behandles senest hver 28. dag.

 

Både rabies og echinokokker kan smitte fra dyr til menneske.

Revens lille bendelorm kan bruke hund og katt som hovedvert, hovedverten viser ikke spesielle tegn på smitte. Dersom mennesker blir smittet ved for eksempel å spise bær eller sopp som er infisert, vil bendelormen gjennomføre deler av livssyklusen i våre organer. Forandringene som skjer i menneskekroppen ved en infeksjon kan føre til alvorlig sykdom og i noen tilfeller død. Små barn er spesielt utsatt for smitte.

 

Dyr som oppholder seg lovlig i Sverige kan fritt inføres til Norge.

Dyr som skal inn i Norge fra Storbritannia og Irland skal ha gyldig pass med navn på dyrets eier, beskrivelse av dyret og dokumentasjon på gyldig ID-merking. Dyret må behandles mot ekinokokkose i løpet av siste 10 dager før innførsel, behandlingen skal gjentas senest 7 dager etter innførsel. Begge behandlingene skal gis av veterinær og dokumenteres i passet.

 

Fra resten av EU kreves gyldig pass, tilsvarende behandling mot bendelorm som ved inførsel fra Storbritannia og Irland.

 

Fra andre deler av verden gjelder egne regler for innførsel av kjæledyr. Eget regelverk gjelder også ved import av dyr yngre enn 3 måneder.
Kilde: www.mattilsynet.no

 

NB! Regelverket bestemt av Mattilsynet gjelder ved import av dyr til Norge, ved utførsel til andre land, kan respektive land ha egne og andre krav. Eier er selv ansvarlig for å tilfredstille kravene til eksport av dyr.

I tillegg til sykdomsforebygging regulert av myndighetene, er det også andre tiltak dyreeier bør ta stilling til.

 

Det anbefales at hunder er fullvaksinert mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus.

 

Hunder som skal til middelhavsområdet er spesielt utsatt for Leishmaniose. Sykdommen forårsakes av en parasitt som overføres fra blant annet flått og sandfluer. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Hos hunder gir den alvorlig systemisk sykdom og fører til død. Det finnes ingen behandling. Hunder bør derfor beskyttes mot insekter og flått.

 

Leptospirose forårsakes av en bakterie som kan smitte gjennom blant annet direkte kontakt mellom dyr og mennesker. Bakterien kan gi alvorlig sykdom hos både hund og menneske. Vanlige symptomer hos hund er diaré, oppkast og nedsatt almenntilstand, uten behandling kan sykdommen være dødelig. Man kan vaksinere hunder mot leptospirose.

Hjerteorm er parasitter som lever i vertsdyrets hjertekammer. Det finnes flere typer hjertormer. Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) finnes i blant annet Frankrike og Danmark. Ormen har rev og hund som hovedvert og snegler som mellomvert. Hunden får i seg parasitten ved å spise infiserte snegler. Ormene kan bli 10-14 mm lange. Symptomer kan være hoste, nedsatt matlyst, vekttap, nesatt utholdenhet og oppkast. En infeksjon kan gi lungebetennelse og blodpropp i hjerte og lunger.
Før utreise til land hvor hjerteorm finnes anbefales forebyggende behandling.

 

Alvorligheten av symptomene avhenger av hvor mange ormer som finnes i hjertet. Infeksjon med fransk hjerteorm påvises ved mikroskopisk undersøkelse etter egg i hundens avføring, og behandles med markkur.
Dirofilaria er en annen hjerteorm som finnes i tropiske og subtropiske områder som for eksempel Sør-Europa og USA. Hunder, katter og ildere kan bli smittet. Ormene kan bli 20-30 cm lange. Dyret blir smittet gjennom stikk fra mygg. Det tar 6-7 måneder fra dyret er smittet til symptomer utvikler seg. Dersom dyret har begynt å få symptomer, kan det være vanskelig å behandle, så forebyggende behandling med midler mot mygg anbefales.

 

I Europa (Sverige og Danmark inkludert) finnes kattelopper. Kattelopper er ikke noe stort problem i Norge ennå. Infeksjon med kattelopper gir intens kløe og kan føre til loppebitt-allergi hos hund. Det er vanskelig å bli kvitt loppene i hjemmet, vi anbefaler derfor bruk av loppemiddel før avreise.