Saskia Vig


Saskia begynte hos oss i juli 2013 og er den nyeste veterinæren på klinikken. Hun ble ferdig utdannet i Slovakia i 2011 og har etter endt utdannelse jobbet på smådyrklinikk i Larvik før hun kom til oss. Under studiet jobbet hun som assistent ved Fredrikstad dyrehospital.

Saskia jobber mest med indremedisin og hudutredninger på klinikken. Hun har også interesse for bløtvevskirurgi og tenner og er blant annet kurset innen tannbehandling. Fremover skal hun ha videre kursing innen ultralyddiagnostikk.