Entropion/ektropion

Ved tilstanden entropion vender det nedre øyelokket innover mot hundens øye. Øyelokket vil da irritere øyet og kunne gi sår på hornhinnen når hunden blunker, ofte med kroniske betennelser som resultat. Entropion affiserer hovedsakelig nedre øyelokk, men øvre kan også være involvert. Symptomer er gjerne økt tåreflod, at hunden kniper med øyet, sår på hornhinne og smerte. Tilstanden kan korrigeres kirurgisk ved å stramme inn noe nedenfor nedre øyelokk eller ved siden av øyet.

Ektropion eller hengende nedre øyelokk er en tilstand der nedre øyelokk ikke er stramt nok og henger/vender utover. Resultatet blir da tørre og irriterte øyne som gjerne renner og hunden får lettere for å få gjentakende øyeinfeksjoner. Tilstanden korrigeres kirurgisk ved sideveis oppstramming av det nedre øyelokket.