Hudutredning

Det er flere årsaker til at noen dyr får hudforandringer og begynner å klø. Av og til finner man raskt frem til årsaken og kan behandle, mens noen pasienter er mer krevende å utrede. Normalt  setter vi av 30 minutter til første konsultasjon der vi ser på både forhistorie, rase, alder, fôring og andre forhold som kan lede oss videre,  samt at det gjøres en klinisk undersøkelse av dyret. Hudutredning krever i mange tilfeller flere besøk og oppfølging for å komme frem til årsak og behandling. I noen tilfeller er det ikke lett å eliminere årsaken til hudproblemene, men da har vi som regel gode muligheter til å holde symptomene under kontroll. Hudsykdom henger ofte sammen med øreproblemer.

Hund+hud+øre_sarpsborg_smaadyrklinikk.jpg