Laboratorium

Ved klinikken kan vi analysere blodet for å se hvordan vitale organer fungerer.

Vi har et moderne utstyrt laboratorie og kan i tillegg til generelle biokjemiske undersøkelser kjøre hematologiske undersøkelser, spesifikke lever- og nyretester, måling av stoffskifte, måling av UPC (urin protein/creatin ratio), fructosamin, CRP, urinanalyse m.m.

Eldre dyr som skal gjennomgå narkose, anbefaler vi at får gjennomført en preoperativ blodanalyse for å få best mulig tilpasset narkose.

I tillegg har vi hurtigtester som kan påvise pankreatitt, parvo-infeksjon, FIV/FeLV, giardia, borreliose og hjerteorm. Ved behov for blodoverføring hos katt kan vi teste blodtyper, samt at vi setter opp senkningsreaksjoner.

Vi har også mulighet til å påvise ringorm ved dyrkning.

 

Mikroskopi

Mikroskopiske undersøkelser blir brukt i diagnostikk ved flere anledninger.

Blodutstryk blir undersøkt for å se etter uregelmessigheter i sammensetning av blodceller og ved spesielle infeksjonsykdommer.

Urinundersøkelser inkluderer mikroskopi hvor vi blant annet ser etter krystaller og bakterier, i tillegg til stix-undersøkelse.

Ved hudlidelser og kløe brukes mikroskopi til å utelukke eller bekrefte parasitter og sopp.

Ved reproduksjonsproblemer eller ved behov for å finne optimalt parringstidspunkt gjennomfører vi sædundersøkelser og skjedeutstryk.

Ved behov for videre analysering samarbeider vi med en rekke anerkjente laboratorier som mottar prøver for analyse.

Lab_sarpsborg_smaadyrklinikk.jpg
lab_sarpsborg_smaadyrklinikk.jpg