Fjerning av analkjertler

Betennelse i analkjertlene er en vanlig lidelse hos hund. Tilstanden kan forekomme hos alle raser, men forekommer oftere hos små hunder enn de større rasene. Det er gjerne flere årsaker til denne type problemer – blant annet overdreven produksjon av sekret i kjertlene, løs avføring over tid og dårlig muskeltonus/stramming i analregionen. Problemene viser seg enten som overfylning av kjertlene, betennelse i kjertlene eller abscessdannelser der kjertelen kan sprekke og innholdet komme ut gjennom huden ved siden av endetarmen. Hundene aker seg gjerne bortover gulvet og er generelt mer opptatt av bakenden sin enn normalt. Hos de hundene som gjentatte ganger opplever problemer med analkjertlene (mer enn ca 3 ganger pr år) kan kjertlene med fordel fjernes kirurgisk.

Kirurgisk fjerning av kjertlene gjøres enten ved å fjerne kjertlene og deres utførselsganger i sin helhet eller ved å bare fjerne selve kjertelen og la deler av utførselsgangen stå og på denne måten la endetarmsåpningen være urørt av prosedyren. Hvilken metode som brukes avgjøres på bakgrunn av den enkelte pasients tilstand og problem.

Inngrepet gjøres som dagkirurgi og pasienten leveres inn på morgenen og hentes på klinikken senere samme dag. Den første uken må det påregnes smertebehandling hjemme og et par kontrollbesøk hos veterinæren.