Lang bløt gane og trange nesebor

De brachycephale hunderasene (de med korte snuter) er disponert for flere lidelser knyttet til de øvre luftveiene. Samlebegrepet for lidelsene er «brachycephalic syndrome» eller «short airway syndrome». Syndromet inkluderer blant annet en for lang bløt gane og for trange nesebor. Begge disse tilstandene er knyttet opp mot de anatomiske forhold som følger av nettopp det å ha en kort/sammentrykt snute og hodeskalle. Den bløte gane hos normale hunder skal ikke dekke over luftrøret, men hos de med for lang bløt gane ligger den som en flapp over inngangen til luftrøret og gjør det vanskeligere for hunden å trekke pusten. Trange nesebor og forhold i nesen for øvrig hindrer også inntak av luft. Symptomer på disse tilstandene er sterke respirasjonslyder fra snute og svelg, snorking og gjerne dårlig utholdenhet spesielt ved anstrengelse og/eller når det er varmt ute. Noen hunder kan også oppleve besvimelsesanfall. Dersom tilstanden ikke behandles vil en del hunder oppleve sekundære problemer som betennelser i andre strukturer i luftveiene. Eksempler på brachycephale hunderaser inkluderer Fransk bulldog, Mops, Shi Tzu, Boston Terrier, Boxer, Lhasa Apso og Pekingeser.

Diagnose stilles på bakgrunn av pasientanamnese, rase, klinisk undersøkelse og inspeksjon av svelget. Inspeksjon av svelget må gjøres i narkose.

Behandlingen er kirurgisk og går ut på å fjerne den delen av den bløte gane som overlapper luftrøret, og prognosen er ofte bedre jo tidligere inngrepet gjøres. Neseborene utvides ved å fjerne deler av neseborveggen både i ytre del av snuta og et stykke innover. I de tilfellene begge behandlinger er aktuelle utføres disse inngrepene samtidig.

I timene etter operasjon følges pasientene opp av sykepleier med spesiell kompetanse på akutt- og intensivbehandling, noe som er ytterst viktig på disse pasientene.