Korsbåndskade hund

Korsbåndskader hos hund oppstår enten som et resultat av et kronisk problem i kneet (betennelse, feilbelastning, anatomiske forhold, degenerasjon) eller i forbindelse med en akutt skade – gjerne en vridning av kneet. Det er to korsbånd i kneet og det er nesten alltid det fremre av disse som ryker. Korsbåndene bidrar til å stabilisere kneleddet og en delvis eller komplett avrivning vil føre til en instabilitet i kneet og i de aller fleste tilfeller halthet. Hunden halter da ved gange og holder som regel bakbeinet opp når den står stille. Ofte vil den også sitte med det aktuelle beinet ut til siden. For kroniske tilfeller kan det være en gradvis svekkelse av korsbåndet og med dette gradvis økende smerte og halthet. I de kroniske tilfellene ser man gjerne også påleiringer/forkalkninger i kneleddet.  Diagnose stilles ved at veterinæren kan forskyve leggen i forhold til lårbeinet – dette må gjøres på sedert/bedøvet hund.

Behandling for korsbåndsskader er kirurgisk og det er gjennom årene utviklet flere etterhvert velprøvde metoder. Tight-rope teknikk (kunstig korsbånd), TPLO og TTA/MMP er pt de mest brukte teknikkene. Ved Sarpsborg Smådyrklinikk bruker vi MMP og tight-rope teknikk ved operasjon av korsbåndskader. Prosedyren utføres av to veterinærer samt anestesisykepleier. Ansvarlig kirurg Kari Bjørnland har gjort korsbåndoperasjoner i 20 år og har dermed bred erfaring med denne type pasienter. Hun er kurset både i tight-rope teknikk, TPLO, MMP og ekstern fiksering av kneet. Etter fullført operasjon følger laserbehandling av kneleddet både på operasjonsdagen og i de følgende ukene – dette bidrar til optimal rehabilitering og raskest mulig rekonvalesens for pasienten. Hunden skal også følge et tilpasset rehabiliterings/treningsopplegg som gradvis hjelper den tilbake til full funksjon, varighet på dette er normalt 2-4 mnd. Det er dessverre ikke uvanlig at hunder som ryker et korsbånd også opplever at korsbåndet på det andre benet ryker på et senere tidspunkt.


MMP (Modified Maquet Procedure)

MMP teknikken er en videreutvikling av en teknikk kalt TTA (tibial tuberosity advancement) som ble brukt første gang i Sveits i 2002. Ved en MMP operasjon blir det satt inn et kileformet titanimplantat i leggbeinet som endrer biomekanikken i leddet ved å endre formen på øverste del av leggbeinet. Teknikken har så langt blitt brukt på over 40.000 hunder på verdensbasis og har høy suksessrate. For å kunne utføre operasjonen krever produsenten av implantatet (Orthomed) at kirurgen er kurset og godkjent hos dem for å sikre best mulig resultat. MMP er en mindre invasiv metode enn TPLO og TTA og hunden kan dermed forvente en raskere rekonvalesens. Vi anbefaler denne teknikken til alle store og mange mellomstore hunder. 


Tight-rope

Tight-rope teknikken er en relativt ny teknikk for erstatning av korsbånd, men har gitt så gode resultater at det er i dag vår foretrukne prosedyre ved korsbåndskader på mindre og mellomstore hunder. Teknikken ble utviklet I 2005 og er en minimalt invasiv teknikk som utføres utenfor leddkapselen. Prosedyren går ut på å drille kanaler i lår- og leggbein og forbinde disse ved bruk av en syntetisk fibertråd som forankres med metallfester direkte mot knokkelen. Dette gir en såkalt ben-til-ben stabilisering. Metoden har i tillegg til en høy suksessrate en lav komplikasjonsrate. Arthrex (leverandør av implantet) rapporterer i en studie om suksessrate på 94,9%. Av disse er 64,6% returnert til full funksjon og 30,3% har akseptabel funksjon. Tight-rope er også en prisgunstig prosedyre sammenliknet med andre mer kompliserte og mer invasive teknikker.

Korsbåndskirurgi koster hos oss fra ca kr. 16.000,- på hund og fra ca kr. 10.000,- på katt. Dette inkluderer laserbehandling i ettertid.

Dersom hunden din er forsikret kan du søke om å få dekket kostnadene helt eller delvis.

Ta gjerne kontakt på tlf 69 12 05 06 for en samtale vedrørende valg av teknikk eller andre spørsmål rundt korsbåndskader.