Fremmedlegeme

Når en hund har spist noe som ikke lar seg fordøye sier man at den har fått i seg et fremmedlegeme. Noen fremmedlegemer kaster hunden opp og andre igjen oppdages først når de kommer ut med avføringen. Et fremmedlegeme som setter seg fast i mage eller tarm er en svært alvorlig tilstand som må behandles kirurgisk og som øyeblikkelig hjelp pga fare for koldbrann/nekrose i tarmvegg.

Symptomer ved fremmedlegeme i mage eller tarm vil ofte være akutt og gjerne kraftig oppkast, nedsatt eller opphørt matlyst og nedsatt allmenntilstand. Enkelte ganger ser man diare med eller uten blod, men pasienten kan også ha normal eller ingen avføring.

Diagnose kan i en del tilfeller stilles ved hjelp av et røntgenbilde, men mange gjenstander er ikke røntgentette og synes dermed ikke. Et røntgenbilde av buken til en hund med fremmedlegeme i tarmen vil uansett vise en del karakteristiske forandringer og derfor være et meget godt diagnostisk hjelpemiddel. Ved å gi hunden et kontrastmiddel får man tydeligere visualisering av magesekk og tarm og kan slå fast om det er passasje i tarmen og i noen tilfeller blir det også lettere å se fremmedlegemet.

Operasjon av fremmedlegeme utføres hos oss med hunden i gassanestesi. Avhengig av fremmedlegemets størrelse og plassering, samt tilstanden til tarmen vil kirurgen enten kun åpne det aktuelle tarmavsnittet eller fjerne deler av tarmen. For lengre fremmedlegemer må man ofte gjøre innsnitt flere steder i tarmen. Prognose etter operasjonen vil avhenge av hvor skadet tarmen eller magesekken er, men vil ofte være god. Etter operasjonen får hunden smertebehandling, spesialdiett og antibiotikabehandling til tilstanden er normalisert.