Urinstein

Urinsteiner kan dannes både hos katt og hund og vil gi varierende grad av symptomer avhengig av om steinene er så store at de tetter urinveiene helt eller om de kun ligger og irriterer urinveiene. Symptomene likner ofte på urinveisinfeksjon med hyppig urinering, blod i urinen og nedsatt almenntilstand. Dyr som har en komplett obstruksjon av urinveiene vil få smerter ettersom blæra utvider seg og de får ofte nedsatt allmentilstand. Uten behandling vil blæra vil til slutt sprekke og dyret dør. Oppkast er ikke uvanlig på grunn av at avfallsstoffer som skulle blitt skilt ut med urinen går over i blodbanen. Årsaker til dannelse av urinstein inkluderer pH-forstyrrelser, langvarige betennelser/infeksjoner og sterkt konsentrert urin.

Diagnose og prognose avgjøres ved hjelp av klinisk undersøkelse, røntgen av urinveiene og blodprøver med særlig vekt på nyrefunksjon. Urinsteiner som tetter urinveiene er en livstruende tilstand og må opereres raskt.

Den kirurgiske prosedyren går ut på å gå inn via buken til dyret, åpne urinblæra og spyle ut steinene via et kateter plassert i urinrøret. Da det i de fleste tilfeller er bakteriell infeksjon i tillegg til urinsteinene settes disse pasientene rutinemessig på antibiotika etter inngrepet i tillegg til smertestillende og betennelsesdempende medikamenter. Pasienten følges som regel opp med spesialdiett for å forebygge dannelse av ytterligere urinsteiner og etterkontroller av nyrefunksjon må også påregnes i en del tilfeller. Steinene sendes til et laboratorie i USA for analyse av komponentene i kjernen og i skallet.